Anne Franks dagbok
Litteratur

Anne Franks dagbok

Har du hört talas om Anne Frank? Det är du i så fall inte alls ensam om. Idag är det hus hon levde i ett av de viktigaste minnesmärken vi har kvar över antisemitismen som blommade ut under andra världskrigets era. Det var en judeförföljelse som försatte miljontals människor på flykt över hela Europa. Att vi idag kallar huset i Amsterdam ett av de viktigaste minnesmärken som finns kvar, beror inte på att Anne Frank var en speciellt högt uppsatt person vars levnad starkt påverkade samtiden. Det beror på att Anne Frank har blivit en symbol för den lilla människans förmåga till anpassning under svåra förhållanden, och den lilla människans tankemässiga motstånd i en omgivning dör öppet motstånd mot regimen hade varit en snabb dödsdom.

Varför just Anne Frank?

Samtidigt som Anne Frank växte upp i Aachen som dotter till ett judisk par, började antisemitismen sprida sig i Europa. I början var det ingenting man riktigt fäste sig vid, utan man hoppades nog som idag att det skulle gå över. När synagogor, där, som nu här, eldhärjades tänkte man att det var en begränsad företeelse. Föräldrarna flyttade dock till Amsterdam där de tänkte sig ett bättre liv för sig och sina barn. När tyskarna invaderade fick familjen gömma sig i ett hemligt utrymme, och leva gömda under flera år. De åren kan vi läsa om i Anne Franks dagbok, som är en av världens mest sålda böcker vilken har filmatiserats och utkommit otaliga gånger. I dagboken skriver hon om sin egen tonåriga vardag. Hon beskriver dina känslor, tankar och förhoppningar på ett sakligt och varsamt sätt, vilket har gjort att miljontals unga människor som läst boken har kunnat identifiera sig med Anne och hennes liv i det fördolda. Boken om Anne har hittills sålts i 27 miljoner exemplar.

Kan vi lära oss av andra i kris?

Boken om Anne har hittills sålts i 27 miljoner exemplar. Det är bara en miljon mindre än det antal barn Unicef beräknar finns på flykt idag runt om i världen. Har då vi som läst och tagit till oss hennes berättelse en större beredskap att ta till oss dessa barn, och försöka hålla dem mätta och säkra? Kanske behöver vi om och om igen påminnas om den mänskliga historien bakom siffrorna i statistiken, och införliva fler personliga livsöden i vår vardag. Vi kan bli lite klokare av att förstå och ta till oss det böckerna kan förmedla när vi sitter uppkrupna i soffan med något gott från http://boxendo.se/. Vi kan agera med lite mer erfarenhet i minnet, även om vi läst oss till den. Vi har fler historier att utgå ifrån, och vi vet vad som kan hända. Anne Frank dog i koncentrationslägret Bergen-Belsen.